۰۹۱۹۲۳۰۳۹۹۷

۰۲۱۳۳۴۶۷۶۹۶

  • 1402-11-11

اهمیت کابین های دوش شیشه ای-قسمت اول،بهترین کابین دوردوشی،دوردوشی شیشه ای

وقتی در مورد یک حمام رویایی فکر می کنید اولین و مهم ترین چیزی که در ذهن ما شکل می گیرد، فضای دوش گیری حمام است . دوش ، قلب هر حمام بوده ورضایت شما بسیار مهم می باشد زیرا شما با دوش گرفتن می توانید خستگی یک روز و شب کاری را از خود دور کنید. اگر دوش حمام شما به طور مناسبی طراحی شده باشد، نه تنها از حمام کردن لذت می برید بلکه دوست دارید تا هر روز حمام کنید .
حمام چیزی بیش تر از یک چهار دیواری با لوله کشی آب گرم و سرد می باشد . حمام اگر درست طراحی شود، می تواند به محل استراحت تبدیل شود . طراحی دوش یک عامل محرک در جهت تغییر و بازسازی حمام های امروزه می باشد . کاشی ها ، موزاییک و انواع تجهیزات حمام با توجه به بودجه مورد نیاز متناسب با آخرین فناوری های روز انتخاب شود .
کابین دور دوشی چیست ؟
کابین دوردوشی ، یک محوطه ی دوش کامل با پنل پشتی و جلویی می باشد بنابراین تمام سطوح داخلی آن ضد آب می باشد . به این معنا که نیازی به کاشی کردن دیواره های پشتی ندارد .
امروزه در اکثر کشورها به جای وان های جاگیر و اشغال کننده فضا ازکابین های مخصوص دوردوشی استفاده می شود . این کابین ها هیچ گونه اختلاف سطحی را در حمام ایجاد نکرده و تنها دور فضای دوش ، توسط کابین های شیشه ای پوشانده می شود .