۰۹۱۹۲۳۰۳۹۹۷

۰۲۱۳۳۴۶۷۶۹۶

  • 1402-11-11

فرایند سکوریت کردن

عملیات حرارتی: دمای شیشه تا۷۰۰ درجه سانتی گراد افزایش داده می شود. در این حالت، شیشه به حالت خمیری در می آید. شیشه گرم شده را به وسیله دمیدن هوای سرد به هر دو سطح آن سریعاً سرد می‌کنند. در مرحله سرد سازی شیشه، لایه‌های بیرونی آن که سطوح شیشه را تشکیل می دهند، سریع تر از لایه‌های داخلی و مرکز آن خنک می‌گردند که موجب ایجاد تنش‌های دائمی و در نتیجه استحکام شیشه می‌گردد.

طی انجام این فرآیند روی شیشه ها، رنگ، ترکیب شیمیایی، خصوصیات آکوستیکی، وزن مخصوص، درصد عبور نور ، نقطه ذوب، هدایت حرارتی و ضریب انبساط شیشه ثابت مانده و تنها مقاومت آن در برابر ضربه و آسیب افزایش پیدا می کند.