۰۹۱۹۲۳۰۳۹۹۷

۰۲۱۳۳۴۶۷۶۹۶

  • 1402-11-27

شیشه سکوریت در صنعت ساختمان

موارد استفاده شیشه سکوریت در صنعت ساختمان در ساختمان سازی شیشه سکوریت برای سازه‌های بدون قاب مانند در ورودی و یا هر مکانی که احتمال صدمه زدن به انسان را داشته باشد قابل استفاده است. یکی از معمول ترین مکان هایی که از این نوع شیشه در طراحی آن استفاده می شود، نمای ساختمان است. استفاده از این شیشه در ساخت ویترین فروشگاه ها و ساختمان های تجاری، درب های ورودی، پنجره های مناطق بادخیز و پارتیشن ها نیز دیده می شود. همچنین می توان در طراحی داخلی نیز از این شیشه بهره گرفت. شیشه های سکوریت به غیر از موارد مذکور در طراحی برخی از تجهیزات و لوازم خانگی نیز کاربرد دارند. شما با استفاده از این شیشه ها در طراحی ساختمان و دکوراسیون داخلی می توانید از امنیت و استحکام آن ها اطمینان داشته باشید.