۰۹۱۹۲۳۰۳۹۹۷

۰۲۱۳۳۴۶۷۶۹۶

درب های سکوریتی

درب های سکوریتی
شرکت درب هوشمند ، با طراحی خلاقانه، درب شیشه ای سکوریت را برای کاربردهای مختلف ارائه میدهد.

درب ساختاری از بنا ست که علاوه بر عبور و مرور ، وظیفه ی تفکیک فضایی و حفظ حریم شخصی را برعهده دارد و مانعی برای نفوذ گرد و خاک می باشد. شرکت درب هوشمند ، با طراحی خلاقانه، درب شیشه ای سکوریت قابدار و گونه های دیگر درب شیشه ای سکوریت برقی را برای کاربردهای مختلف ارائه میدهد. از انواع این درب شیشه ای سکوریت میتوان به درب شیشه ای سکوریت قابدار آلومینیومی طرح اتوماتیک و همچنین درب شیشه ای سکوریت قابدار برقی اشاره کرد.