۰۹۱۹۲۳۰۳۹۹۷

۰۲۱۳۳۴۶۷۶۹۶

جان پناه و نرده های شیشه ای

جان پناه و نرده های شیشه ای
جان پناه و نرده های شیشه ای متفاوت و مدرنی توسط شرکت هوشمند درب طراحی و ساخته شده است. جان پناه و نرده های شیشه ای معمولا برای مکان هایی که می خواهند منظره مقابل خود به خوبی حفظ کنند,استفاده می شود.علاوه بر آن زیبایی آن نسبت به نرده های فلزی برای حفظ امنیت افراد در مقابل ارتفاع بسیار زیباتر است.
نمونه های منحصر به فرد جان پناه و نرده های شیشه ای که توسط شرکت هوشمند درب طراحی و اجرا شده است که در بخش مربوط به درب های شیشه ای قابل مشاهده است.