۰۹۱۹۲۳۰۳۹۹۷

۰۲۱۳۳۴۶۷۶۹۶

درب شیشه ای اتوماتیک

درب شیشه ای اتوماتیک
شرکت هوشمند درب عرضه پیشرفته ترین درب شیشه ای اتوماتیک را دارد. مزیت دربدرب شیشه ای اتوماتیک ، کم جا بودن آن است.
درب شیشه ای اتوماتیک راحتی، دسترسی و کنترل را برای مکان ها فراهم می کنند. یکی از انواع درب های اتوماتیک ، درب شیشه ای اتوماتیک است. درب شیشه ای اتوماتیک امنیت را افزایش میدهد. مانند دیگر انواع درب اتوماتیک ، درب شیشه ای اتوماتیک نیز باعث صرفه جویی در انرژی میشود. درب شیشه ای اتوماتیک همانطور که از اسمش پیداست به صورت کشویی، در کنار دیوار حرکت می کنند. مزیت درب شیشه ای اتوماتیک ، کم جا بودن آن است که از فضای کمتری از پارکینگ و یا هر فضای دیگری را اشغال می کند. شرکت هوشمند درب عرضه پیشرفته ترین درب شیشه ای اتوماتیک ، لولایی و سایر مدل های درب اتوماتیک را بر عهده دارد.