۰۹۱۹۲۳۰۳۹۹۷

۰۲۱۳۳۴۶۷۶۹۶

اتوماتیک لولایی

اتوماتیک لولایی
شرکت هوشمند درب سابقه طولانی در فروش درب اتوماتیک لولایی دارد. نصب درب اتوماتیک لولایی برای پارکینگ تردد را آسان میکند.
نصب درب اتوماتیک لولایی برای پارکینگ تردد را آسان میکند و ایمنی ساختمان را نیز افزایش می دهد. جای تعجب نیست که آخرین فن آوری در حال حاضر در حال ارتقاء درب ها است و این شامل درب اتوماتیک لولایی نیز میشود. داشتن این نوع درب می تواند راحتی را برای همه به ارمغان بیاورد. درب اتوماتیک لولایی به راحتی باز و بسته شود.همچنین نصب درب اتوماتیک لولایی برای پارکینگ تردد را آسان میکند و ایمنی ساختمان را نیز افزایش داده و همچنین امکان کنترل هوشمند درب اتوماتیک لولایی وجود دارد. از انواع درب اتوماتیک لولایی میتوان به درب اتوماتیک لولایی دو لنگه و درب اتوماتیک چهار لنگه اشاره کرد. شرکت هوشمند درب سابقه طولانی در فروش درب اتوماتیک لولایی دارد و با کیفیت ترین درب ها را عرضه میکند.